Báo giá in tờ rơi A5

6/11/2016 10:20:14 AM

Chia sẻ:

BẢNG GIÁ IN TỜ RƠI A5 (KT 14,8x21cm)
In ấn đa màu sắc, trên giấy couche độ dày từ 100gsm đến 300gsm

Số lượng 

Giấy C100

Giấy C120

Giấy C150 

Giấy C200

Giấy C230

Giấy C250

Giấy C300

500 tờ

2010đ

2085đ

2095đ

2290đ

2370đ

2395đ

2490đ

1000 tờ

1080đ

1095đ

1180đ

1280đ

1295đ

1380đ

1450đ

2000 tờ

690đ

715đ

750đ

818đ

858đ

885đ

955đ

3000 tờ

538đ

560đ

592đ

650đ

685đ

710đ

835đ

4000 tờ

468đ

490đ

520đ

578đ

610đ

635đ

735đ

5000 tờ

428đ

450đ

580đ

538đ

570đ

595đ

670đ

6000 tờ

405đ

425đ

458đ

510đ

545đ

568đ

640đ

7000 tờ

385đ

405đ

438đ

490đ

525đ

545đ

620đ

8000 tờ

370đ

390đ

425đ

475đ

505đ

530đ

598đ

9000 tờ

360đ

380đ

410đ

465đ

495đ

520đ

588đ

10.000 tờ

352đ

372đ

400đ

455đ

480đ

510đ

555đ

 Miễn phí thiết kế cho mẫu có yêu cầu đơn giản, Miễn phí giao hàng nội thành cho đơn hàng từ 1.500.000đ
Cán bóng cộng thêm 86đ/1 mặt. Cán mờ cộng thêm 98đ/1 mặt
Giao hàng sau 3-4 ngày kể từ sau ngày duyệt market, Đơn giá chưa bao gồm 10% VAT

 

 

Chia sẻ: